Bibliografia

A continuació us deixo un recull de llibres i pàgines web on he après i llegit tot el que exposo en aquest blog.

No vol dir que siguin els únics ni tampoc els més importants, potser, però crec que en qüestió també de codi d'honor, és bo dir quines són les meves fonts d'informació.


Llibres:

- Fonaments d'intel·ligència Artificial de Vicenç Torra i Reventós. Editorial UOC (2007)
- Inteligencia Artificial (Modelos, Técnicas y Áreas de Aplicación) de Francisco Escolano, Miguel Ángel Cazorla, Mº Isabel Alfonso entre altres. Editorial Thomson (2003)
- IA: A modern approach de Stuart Russell, Peter Norvig. Editorial Pearson Education, 3rd Edition (2010).
- Introduction to machine learning de Ethem Alpaydin. Editorial Cambridge, MIT press (2010)
- Redes Neuronales Artificiales y sus aplicaciones, Xabier Basogain 
- Introducción a la inteligencia artificial: sistemes expertos, redes neuronales artificiales y computación evolutiva, Raúl Pino Díez-Alberto Gómez Gómez-Nicolás de Abajo Martínez, Ediciones Universidad de Oviedo (2001)
- The Elements of AIML Style, Dr.Richard Wallace, AI Foundation (2003)

Cursos:

- Machine Learning, Stanford University amb Andrew Ng (vía coursera.org)

- Introduction to Artificial Intelligence amb Sebastian ThrunPeter Norvig (vía Udacity.com)

- Artificial Intelligence for Robotics amb Sebastian Thrun (via Udacity.com)


Pàgines web:

- Inteligencia Artificial, una mirada al futuro del hombre - Alvin Alexander Blog

- StackOverFlow

- 20 Database design Best Practices

Articles:

- Procesamiento de lenguaje natural en la Universidad de la República
- Definició del processament del LN por Eduardo Sosa
- Buenas prácticas en el modelado de bases de datos, María del Pilar Ángeles, UNAM